Dagens dollarkurs - växla till Euro, SEK och BTC

Valutaväxlare för USdollar

Vill du lägga upp en prisbevakning för Dollar?

Ange din e-postadress här samt vilken prisnivå du vill bevaka och få ett email när det angivna priset inträffas. Då skickas automatiskt ett mail till dig när Dollar har nått din bevakningsnivå.

Om du anger en nivå som är högre än nuvarande pris skickas ett mail när priset är lika med eller högre än ditt angivna pris, om du anger ett pris som är lägre än nuvarande pris kommer vi att maila dig när priset blir lägre eller lika med ditt angivna pris.

SEK

USD
SEK
EUR
BTC

Vill du lägga upp en prisbevakning för Dollar?

Ange din e-postadress här samt vilken prisnivå du vill bevaka och få ett email när det angivna priset inträffas. Då skickas automatiskt ett mail till dig när Dollar har nått din bevakningsnivå.

Om du anger en nivå som är högre än nuvarande pris skickas ett mail när priset är lika med eller högre än ditt angivna pris, om du anger ett pris som är lägre än nuvarande pris kommer vi att maila dig när priset blir lägre eller lika med ditt angivna pris.

SEK

Mer om US Dollar

Guldpris i USD
Oljepris i USD
Eurokurs.se
Valutakurs Dollar
Priserna uppdaterades 2022-08-12. Då stod dollarkursen i 10.0943 SEK.

Om USdollar.se

USD dollarsedlar USdollar.se har vuxit fram i brist på en enkel sida där man på ett snabbt och enkelt sätt har kunnat se dagsaktuell dollarkurs för en given mängd dollar.

Här på sidan kan du även finna grafer över dollarns historiska utveckling, klicka dig vidare in på sidan dollarns historiska utveckling för att se mer.

Dagsaktuella valutakurser hämtas från Valutakurser.com.

Den amerikanska dollarn har varit den officiella valutan i USA sedan den nationella valutalagen som infördes 1785. Innan dess användes system med en blandning av opålitlig kontinental valuta, brittiska pund och olika utländska valutor. Från början var dollarn endast denomirerad i mynt och sedlar introducerades 1861, och värdet av dollarn var peggad mot priset på guld, silver och koppar.

Handla i USD/SEK

Typ Företag Beskrivning Länk
Certifikat Bear/Short USD Avanza Ta position för nedgång i dollarn. Bear-cert med 5 ggr hävstång BEAR USDSEK X5 SG, handla i ditt ISK-konto Till Avanza
Certifikat Bull/Long USD Avanza Gå lång US dollarn med 5ggr hävstång i BULL USDSEK X3 AVA 1, handla i ISK-konto Till Avanza

Dollarns Historia

Genom Federal Reserve Act från 1913 skapades den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (FED) som ger ut dollarn som backades upp av ädelmetallen Guld. Man kunde lösa in sina dollarsedlar och mynt hos centralbanken eller US Mint.

Bretton Woods-avtalet och guldmyntfoten

Efter andra världskrigets slut enades USA, Canada, Japan, Västeuropa och Australien i en monetär union kallad Bretton Woods-avtalet år 1944. Bretton Woods knöt effektivt alla enade länders valutor till till ett system med fasta växelkurser mot dollarn. Dollarn var i sin tur peggad mot guld och en dollar kunde växlas mot 35 USD per troy-unz guld, ett slags guld växelsystem som effektivt gjorde alla valutor till en guldstandard där ländernas centralbanker kunde växla sina valutor mot guld i USA.

I och med Vietnam kriget tvingades USA devalvera dollarn för att kunna finansiera det kostsamma kriget och priset steg till 38 usd per troy-unz guld. Det var starten på slutet för Bretton Woods-avtalet och under president Richard Nixon beslutades att ta bort den internationella kopplingen av US dollar mot guld.

Guldstandarden, genom Bretton Woods avtalet övergavs formellt 1971 och dollarn tappade sin förankring mot guldet. När guldmyntfoten övergavs blev dollarn ren fiat valuta vilket likaså skedde för övriga länders valutor, alla blev nu fiat valutor. Sedan dess när dollarn släpptes fritt mot guld har USD tappat stort i värde mot guldet, Federal Reserve och centralbanker världen över har effektivt urholkat värdet på valutor genom låga räntor och att öka öka skuldberget genom att trycka upp nya dollar.

US Dollarn idag

Idag (efter uppbrottet av Bretton Woods-avtalet) fungerar US-dollarn som många länders reservvaluta. I stället för att lagra guld och silver håller många länders centralbanker världen över en stor dollarreserv som säkring mot inflationen och att använda vid ekonomiska krissituationer. Det är flera argument som är till fördel för dollarn som världsvaluta, men dollarns stabilitet kan vara den största faktorn. US dollarn har aldrig devalverats eller hyperinflaterats i kampen mot statsskulden, vilket många andra stora länders valutor gjort. Dollarn är ett starkt betalningsmedel och har högt anseende och förtroende världen över. Den amerikanska dollarn används som prisbas för finansiella tillgångar, skulder- och råvaror på världens finansiella marknader.